Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył także studia podyplomowe z zakresu podatków. Posiada tytuł radcy prawnego i temu poświęcił większość swojej kariery zawodowej pracując w trójmiejskich kancelariach radcowskich. Nieobce są mu również zagadnienia związane z branżą TSL. Świadczył usługi doradcze oraz zasiadał w
Radach Nadzorczych spółek logistycznych trudniących się organizacją łańcuchów dostaw, przewozami morskimi, kolejowymi, drogowymi i intermodalnymi takich firm jak ATC Cargo, czy Loconi Intermodal. Piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Gasten – operatora przeładunkowego w Porcie Gdynia. W funkcji Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. od maja 2016 roku.

Prelekcje