Dr nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Publicysta, samorządowiec i badacz współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Autor książki „Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwojowych miasta”. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, gdzie zajmuje się problematyką gospodarki morskiej i korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Mieszka w Gdyni.

Prelekcje