Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2013).
W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka.
Aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Cyklicznie prowadzi szkolenia prawne adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. W ramach swej praktyki zawodowej prowadzi doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych, a także opracowywanie modeli ochrony danych osobowych dla wszelkiego typu organizacji.

Prelekcje