Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych, poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Anna Gembicka jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Była Sekretarzem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju. Była Pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju, a w okresie od 4 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Prelekcje