Pedagog specjalny, specjalizuje się głównie w organizacji i zarządzaniu w oświacie oraz problematyce edukacji wczesnoszkolnej. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie oraz w zakresie menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Jako nauczyciel pracował na wszystkich etapach edukacji, a także w charakterze konsultanta w placówkach doskonalenia nauczycieli. Obecnie pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Od 2001 r. jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jest autorem pięciu książek oraz wielu opracowań dotyczących współczesnej edukacji, wśród których są między innymi autorskie programy nauczania. Współkieruje Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce, które prowadzi szkoły i placówki kształcenia ustawicznego. Jest założycielem Fundacji Oświatowej im. Profesora Władysława Kobylińskiego oraz organizatorem wielu konferencji naukowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej w oświacie.

Prelekcje