Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki (mg inż.) oraz Zarządzania i Ekonomii (mgr inż.), dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania projektami strategicznymi oraz logistyki. Ekspert w projektach UE, OECD, NCN, NCBiR, MNiSW oraz projektów transnarodowych, transgranicznych i regionalnych. Członek Zarządu Akademickiego Klubu Wychowania Morskiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Honorowy Ambasador Pętli Żuławskiej. Kierownik w Politechnice Gdańskiej projektów INTERREG Południowy Bałtyk: „South Coast Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network” oraz “ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions”

Prelekcje