Prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Inspirator współpracy nauki z biznesem. Pomysłodawca powołania Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej oraz Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej, lokalnego Centrum Analiz MUT EPN oraz Centrum Analiz EPN w Polsce . Współautor jednolitego wyrównania polskiej podstawowej osnowy geodezyjnej. Współautor wyrównania osnowy II linii metra warszawskiego. Inspirator wdrożenia na Politechnice Gdańskiej wysokorozdzielczego modelu prognozowania pogody oraz portalu pogodowego METEOPG. W ramach rozwijanego przez Politechnikę Gdańską ruchu „open science”, wprowadził nową koncepcję prowadzenia badań w ramach otwartych zespołów naukowych „open team”. Zasiadał w radach nadzorczych Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia AERO Sp. z o.o. oraz Narodowej Agencji Fotodynamicznej Diagnozy i Terapii Nowotworów S.A. Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz Komitetu Geodezji PAN.

Prelekcje