Całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. W 2002 roku objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, organizacji przekształconej następnie w PZPM. Pod jego kierownictwem Związek stał się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów do pierwszego montażu. Wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych – ACEA, ACEM i CLCCR gdzie reprezentuje głos polskiej branży motoryzacyjnej. Jest autorem wielu publikacji.

Prelekcje