Kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzi badania w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności w zakresie zagrożeń radiologicznych i chemicznych środowiska morskiego. Obecnie swoje badania koncentruje na szacowaniu zagrożeń i ocenie wpływu zatopionej broni chemicznej na środowisko morskie. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwiązania tego problemu biorąc udział m.in. w pracach grupy roboczej HELCOM MUNI. Jako ekspert sporządza opinie dotyczące wpływu zatopionej broni chemicznej na planowane na Bałtyku inwestycje. Z ramienia AMW kierował realizacją dwóch międzynarodowych projektów badawczych CHEMSEA i DAIMON. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów naukowych, w większości związanych z ochroną środowiska morskiego i bezpieczeństwem ekologicznym. Wygłosił ponad 20 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem książki „Bezpieczeństwo ekologiczne a broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim”.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40

13:15