pielęgniarka, dr nauk o zdrowiu, stypendystka i członek międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych Ashoka z siedzibą w Waszyngtonie. Założyciel i nauczyciel Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie. Prezes Związku Stowarzyszeń „Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym”, wieceprzewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktywność zawodowa i społeczna związana jest z problematyką codziennego funkcjonowania osób zależnych od opieki oraz ich opiekunów, szczególnie osób starszych.

Prelekcje