Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, doktor ekonomii. Po studiach podjęła pracę naukową w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. W latach 1994-2005, jako wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, współtworzyła rozwiązania prawne i organizacyjne systemu ochrony konsumentów. Nadzorowała też udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorstwom. Po zakończeniu aktywności zawodowej podjęła działalność społeczną w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od 2014 r. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reprezentuje Związek w Radzie Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40