Z zawodu filolog i menadżer HR. Doświadczenie w pracy i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz w zakresie CSR zdobyła dzięki pełnieniu funkcji kierowniczych w fundacjach korporacyjnych: Fundacji Banku Zachodniego WBK,
Fundacji PGZ oraz rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Obecnie jest prezesem zarządu Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej. W latach 2002-2005 była kierownikiem zespołu weryfikacyjnego Indeksu Represjonowanych Fundacji Ośrodka KARTA. Doświadczenie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zdobyła pełniąc
funkcję zastępcy i p.o. dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Dzięki zaangażowaniu w działalność na rzecz kombatantów została honorowym członkiem Związku Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-56 "Jaworzniacy" oraz odznaczona krzyżem Stowarzyszenia WiN. Od lat wspiera działalność Polaków i organizacji polskich działających na Kresach.

Prelekcje