Pani Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk mieszkanka Tarnowskich Gór, przykładna
żona i matka czwórki dzieci. Posiada wykształcenie wyższe - licencjat:
Administracja w UE; magisterium: Zarządzanie. Jest organizatorką koncertów
charytatywnych i aukcji na rzecz osób chorych i potrzebujących. Włącza w tę akcję
dzieci i młodzież. Organizuje konkursy, zawody szachowe, upowszechnia wiedzę o
funkcjonowaniu Sejmu wśród najmłodszych.Organizuje pikniki dla rodzin.
Empatyczna i szczególnie uwrażliwiona na potrzeby innych. Promotorka wartości
rodzinnych wśród młodzieży i propagatorka zdrowego stylu życia. Organizatorka
Przemarszu Różowej Wstążeczki w Województwie Śląskim i cyklicznych spotkań
związanych ze zdrowiem. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Posiada zdolności kierownicze,
umie organizować duże przedsięwzięcia włącza w nie inne organizacje i instytucje
samorządowe, a także państwowe. Od czterech lat aktywnie wspiera reformy
wprowadzane przez rząd, zabiera głos w sprawach ważnych starając się naprawić
i poprawić funkcjonowanie instytucji , jest szczególnie aktywna na polu
reformowania służby zdrowia, walczy o instytucje kulturalne, wspiera władze
samorządowe swojego miasta na krajowym forum.Jest laureatką Nagrody
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry statuetki "Srebrne Skrzydło" 2006r. za wybitną
działalność społeczną na rzecz środowiska. Wspiera osoby oczekujące pomocy przy
przezwyciężaniu chorób cywilizacyjnych - zwłaszcza nowotworów. Promuje region
wypowiadając się w Dzienniku Zachodnim, Gwarku, Gościu Niedzielnym, Frondzie,
a także w innych czasopismach oraz w TVP Info.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

10:15

Dzień 2 – 25.08.2020

12:25

13:45