Pełnomocnik Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi
i organami władzy publicznej. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.

Prelekcje