Pochodzi z Wilczy, drogę zawodową rozpoczynał w Pilchowicach, gdzie pracował w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy. Od blisko 30 lat radny – najpierw w gminie, a następnie w powiecie. W latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, w kadencji 2010-2014 – wicestarosty, a 2014-2018 – starosty gliwickiego. W pracy w powiecie zawsze szczególną uwagę zwraca na sprawy z zakresu komunikacji i transportu (zwłaszcza modernizację infrastruktury drogowej), gospodarki, inwestycji i zamówień publicznych. W młodości uprawiał lekkoatletykę i jako byłemu reprezentantowi Polski w biegach na 800 i 1500 m, bliska jest mu również działalność sportowa na rzecz lokalnej społeczności. Interesuje się polityką. Pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zgoda i Przyszłość”. Za swoje zaangażowanie i pracę otrzymał m.in. Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” i „Zasłużony dla budownictwa” oraz odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Prelekcje