Absolwent Instytutu Stoczniowego oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Gdańskiej.
Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz zarządzaniu projektami w przemyśle okrętowym. Od paru lat związany z Klastrem Logistyczno Transportowym ‘Północ-Południe’ jako
przewodniczący grupy roboczej ds. statków elektrycznych. Wiceprezes Polskiej Żeglugi Elektrycznej
Sp. z o.o. innowacyjnego start-upu specjalizującego się w technologiach elektromobilności jednostek
pływających, którego celem jest uruchomienie połączenia promowego na trasie Trójmiasto-Hel.

Prelekcje