Leszek Dec został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w lutym 2016 roku. Od tego czasu Spółka udzieliła 49 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSSE oraz 23 decyzji o wsparciu – łącznie 72 nowe inwestycje. W tym czasie także przedsiębiorcy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 1 mld 710 mln złotych.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

14:00

16:30