Przemysław Dalecki jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył również Podyplomowe Studia na kierunkach Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Szkoła Zarządzania” i „Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Przez całą swoją pracę zawodową związany z samorządem terytorialnym. Pracownik Biura Prezydenta w Urzędzie Miasta Gdyni, następnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie zajmował się m.in. wdrażaniem i zarządzaniem programów współfinansowanych ze środków UE, od 2013 roku zastępca dyrektora, a od sierpnia 2019 roku dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.
Jednostka budżetowa, którą kieruje, zajmuje się m.in. budową i modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz administrowaniem i eksploatacją największych z nich, współpracą z klubami w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także organizacją lub współorganizacją zajęć rekreacyjnych oraz wydarzeń sportowych.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

11:35

Szczegóły