Ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej z wyróżnieniem. Od lat 90-tych XX wieku związany z przemysłem technologii morskich. Zasiadał w zarządach firm polskich, wprowadzając jedną z nich na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W firmach zagranicznych pełnił wysokie funkcje kierownicze. Uczestniczył w gremiach programowych krajowych i zagranicznych organizacji biznesowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Jest Prezesem Polskiego Forum Technologii Morskich, a także Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB oraz w randze Fellow członkiem królewskiego stowarzyszenia okrętowców RINA. Jest członkiem Konwentu Morskiego. Będąc Prezesem Forum Okrętowego zainicjował INNOship, pierwszy w Polsce kompleksowy program badawczo-rozwojowych branży stoczniowej. Występował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, a także w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, oraz na forum OECD w Paryżu w grupie WP6 ds. przemysłu stoczniowego.
Gra na gitarze, w golfa, lubi jazdę na rowerze. Interesuje się językami obcymi, techniką i gospodarką. Nigdy nie zajmował się działalnością polityczną.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

14:00

Szczegóły
Obejrzyj

15:10