Pracownik naukowy, Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania. Promotor 10 ukończonych prac doktorskich, w opracowaniu (otwarte przewody doktorskie ) następne prace. Recenzent wielu prac w postępowaniu habilitacyjnym i recenzent wielu prac doktorskich. Promotor około 40 prac dyplomowych MBA w WSB. Autor wielu publikacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym Okresowe ocenianie pracowników - konfiguracja i projektowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, książka nagrodzona nagrodą Rektora I stopnia. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych to problemy projektowania i realizacji funkcji personalnej w organizacjach takie jak: procesy doboru pracowników, a w szczególności budowanie modeli kompetencyjnych i metody identyfikowania kompetencji kandydatów, procesy adaptacji pracowników; procesy rozwoju pracowników, a w szczególności zarządzanie talentami, programowanie procesów rozwoju i zarządzanie szkoleniami; projektowanie motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników i motywacyjnych systemów oceniania, w tym okresowego oceniania w organizacjach. Ponadto w obszarze naukowych pasji są problemy kompetencji menedżerskich, ich identyfikacja, doskonalenie i ocena spójności z wymogami strategii i kultury organizacji. Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz zawsze była blisko praktyki zarządzania. Przez wiele lat realizowała projekty eksperckie na rzecz organizacji poprzez firmę Progresja s.c., którą współkierowała, a obecnie przez udział w wydarzeniach realizowanych przez praktyków i organizacje ich zrzeszające (spotkania tematyczne HR i współpraca i Pracodawcami Pomorza. Jest też audytorem funkcji personalnej w organizacjach startujących w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez IPiSS. Zainicjowała współpracę naukową pracowników Instytutu z Uniwersytetem w Kaliningradzie i Uniwersytetem we Lwowie.

Prelekcje