dr inż. Bartosz Czaplewski (ur. 27 lipca 1987 r. w Gdyni) – Nauczyciel akademicki, od 2011 r. pracownik Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2015 r. uzyskał stopień doktora z dziedziny: nauki techniczne, w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: bezpieczeństwo treści cyfrowej, na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego oraz rozprawy pt. „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”. Od 2013 r. bierze udział w projektach badawczo-naukowych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których gestorem jest Morski Oddział Straży Granicznej.

Prelekcje