Odpowiada za strategię sprzedaży Grupy GreenWay, podmiotu zrzeszającego spółki operujące na poszczególnych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami sprzedaży.
Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B, a od ponad 10 lat zarządza dużymi strukturami sprzedażowymi. Doświadczenie zdobywał między innymi w PZU, UPC, ENIRO, PAYBACK, Benefit Systems. Realizował również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania strategii sprzedaży.
Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz uzyskał tytuł MBA w obszarze zarządzania strategicznego na Politechnice Gdańskiej.

Prelekcje