Akcjonariusz oraz współzałożyciel stoczni CRIST, obecnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu CRIST S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz sprawowaniu nadzoru w spółkach handlowych.
Swoje całe życie zawodowe związał z branżą stoczniową, którą poznał od przysłowiowej podszewki zaczynając swoją ścieżkę kariery od stanowiska
konstruktora w pracowni kadłubowej Biura Konstrukcyjnego Stoczni Północnej w Gdańsku. Od 1976 roku, kierownik Oddziału Obróbki na
Wydziale Kadłubowym Stoczni Północnej, od 1977 kierownik Oddziału Prefabrykacji. W latach 1983-1990 kierował Wydziałem Montażu Kadłubów
K-2 Stoczni Północnej. W październiku 1990 roku wraz z grupą przyjaciół ze Stoczni Północnej, w tym z Krzysztofem Kulczyckim – założył wspólne
przedsiębiorstwo: spółkę CRIST.
Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

Szczegóły

Dzień 2 – 27.08.2021

12:25