odpowiedzialna za relacje z lokatorami Parku, sprzedaż usług oraz zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Do 2017 roku kierownik Działu Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego; ekspert w dziedzinie zarządzania portfelem technologicznym i komercjalizacji wyników badań. Do roku 2009 Koordynator i Analityk Biznesowy w Biurze Transferu Technologii Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago (UIC). Specjalista oceny potencjału rynkowego technologii z zastosowaniem technik typu: patent mapping, analiza patent landscape. W 2011 roku wdrożyła proces zarządzania własnością intelektualną w PPNT; świadczy usługi doradcze w zakresie transferu technologii, wspierając polskie instytucje we wdrożeniu najlepszych praktyk tej dziedziny. Jest konsultantem sieci Enterprise Europe Network oraz ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie własności intelektualnej i zarządzania wiedzą. Posiada tytuł magistra ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz tytuł MBA Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago.

Prelekcje