Ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Zarządzania oraz MBA University of Leicester.
Od 20 lat z powodzeniem jako Prezes Zarządu - odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju - początkowo niedużej firmy – następnie grupy budowlanej, aż poszerzając o nowe kierunki rozwoju związane z przemysłem, mieszkalnictwem, turystyką i hotelarstwem, transportem morskim itd
Wraz z zespołem swoimi innowacyjnymi metodami zarządzania – także w procesach produkcji oraz współpracy między przedsiębiorcami - z małej kilkunastoosobowej firmy BAUHAUS sp. z o.o. rozwojem organicznym przemienił się w konglomerat kapitałowy wielu firm dający obecnie zatrudnienie ponad 700 osobom.
Jako dokonanie należy uznać, iż w ostatnich latach uczestniczyli w realizacji około 600 obiektów – głównie na terenie Pomorza, część własnych zamierzeń, ale w większości na zlecenie wielu znakomitych inwestorów, co zapewnia im miejsce w czołówce wykonawców budowlanych.
Jako wykształcony ekonomista i czynny przedsiębiorca z unikalnej perspektywy potrafi trafnie ocenić wpływ polityki makroekonomicznej Państwa na kierunkowanie wzrostu polskich przedsiębiorstw i zachodzące procesy gospodarcze.

Prelekcje