lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny, członek Sekcji
Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych
dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzeniem wykładów,
warsztatów psychoedukacyjnych dla rad pedagogicznych, psychologów i
opiekunów dzieci. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum
Diagnozy i Terapii FASD w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczególny
obszar zainteresowań to wczesna więź oraz zaburzenia potraumatyczne u dzieci i
młodzieży.

Prelekcje