Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Publicysta, mówca, wykładowca.
Ostatnio znany głównie z prowadzenia najważniejszych programów publicystycznych w TVP INFO, tj. "Minęła 20" i "Minęła 8”. Poza tym prowadzi jeszcze 5 innych programów publicystycznych na antenach
ogólnopolskich i regionalnych.
Wcześniej związany z radiem i przede wszystkim prasą pisaną.
Specjalizował się w kwestiach społecznych, związanych z pracą i gospodarką.
Współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i NGOsami. Wykładowca dwóch uczelni wyższych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie oraz Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej.
Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia przede wszystkim na studiach MBA.
Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i
międzynarodowej szkoły młodych liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Aktualnie kończy pisać doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Certyfikowany, doświadczony trener grupowy i coach. Absolwent szkoły trenerów grupy TROP. Od lat prowadzi warsztaty dotyczące między innymi
komunikacji, integracji i wyznaczania celów. Doradzał i pomagał wdrażać w życie strategie różnych instytucji (m.in. partii politycznych, gmin i miast, czy firm).
Pracował jako doradca i niezależny konsultant. Uczestniczył w wielu projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją największych
polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zajmował się również rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce oraz dialogiem społecznym.

Prelekcje