Dr n. med. Paweł Chrzan. Farmaceuta, diagnosta laboratoryjny.
W Gdańskiej Okręgowej Radzie Aptekarskiej od 15 lat. Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej od dwóch kadencji. Członek Prezydium NRA. Przewodniczący komisji ds. Szkoleń i Edukacji NRA.

Prelekcje