Doktor nauk medycznych. Biolog środowiska, ekolog - hydrobiolog. Ekspert ds. ochrony środowiska.
Wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych. Specjalizuje się w realizacji inwestycji
infrastrukturalnych w Polsce. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska,
zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z
Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie Stopnia Wodnego
Siarzewo, ekspert w projekcie przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce, budowy systemów
chłodniczych Elektrowni Kozienice. Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023. Członek dwóch wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu
i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki
odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. W 2020 r. odznaczony Medalem 40-lecia Polskiego
Klubu Ekologicznego Małopolska. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń biznesowych, i
społecznych, w tym ekologicznych. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono i współautor
"Białej Księgi Infrastruktury"; poświęconej sposobom likwidacji barier w rozwoju gospodarczym i
infrastrukturalnym.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15

Szczegóły