Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o. Wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych. Autor opracowań strategicznych i programowych. Doktor nauk medycznych, biolog środowiska (hydrobiolog). Od 1998 r. praktyk ochrony środowiska przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych; wodnych, energetycznych, przemysłowych, turystycznych. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Ekspert środowiskowy budowy Stopnia Wodnego Siarzewo na Wiśle, przebudowy systemów chłodniczych Elektrowni Kozienice, audytor przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce. Obecnie członek wojewódzkich komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko na Podlasiu i Mazowszu oraz ekspert Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO. Analityk mechanizmów i w efekcie bezkompromisowy przeciwnik zjawiska „ekoterroryzmu”. Dyplomowany eko-negocjator.
W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”.

Prelekcje