Od czerwca 2018 roku jest Prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (do czerwca 2018 roku), gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP.
Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H.
Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych.
Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego - Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.
Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kapituły nagród gospodarczych Prezydenta RP.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40