Mgr inż. budownictwa, specjalizacja: inżynieria wodna i morska, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Hydrotechniki, 1986; Ma duże doświadczenie w pracy w turystyce, w sektorze prywatnym oraz w samorządzie lokalnym i regionalnym.
Obecnie, od 2007 r. zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim WP, realizuje zadania wynikające ze Strategii Pomorskiej na lata 2014-2020, jest również zaangażowana we współpracę Morza Bałtyckiego. Od 2007 r. jest członkiem komisji rewizyjnej Związku Miast Bałtyckich. W latach 2012-2018 była członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Pełniąc funkcję Prezesa PROT , koordynuje pracę organizacji, będącej liderem promocji regionalnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Prelekcje