dr hab. inż., prof. IMP PAN; zatrudniony w Instytucie Maszyn Przepływowych, im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk; zainteresowania: technologie laserowe i plazmowe, ekoenergetyka, nanotechnologie, laserowe techniki medyczne; kierownik i wykonawca wielu projektów krajowych i zagranicznych (w tym Projekt Strategiczny NCBR „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” realizowanym w ramach
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. „Zaawansowane technologie
pozyskiwania energii” Zadanie IV; Bioenergy Promotion, Public Energy Alternatives, Polish-Norwegian
project “POMBiogas, Pomeranian Biogas Model”, "Low Temperature District Heating for the Baltic Sea
Region" czy "Action for Energy Efficiency in Baltic Cities"; ekspert władz regionalnych i krajowych, CBSS
Expert Group on Sustainable Development-Baltic 21; European Alliance Group Committee of the
Regions oraz ADFD/IRENA Panel of Experts.
Nagroda Zespołowa Prezesa Rady Ministrów za Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej
energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych (2012), Srebrny Krzyż zasługi (2017).

Prelekcje