Aleksandra Bukała jest doktorem nauk o zarządzaniu, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie automatyki. Obecnie kontynuuje edukację, realizując kurs studiów podyplomowych na Akademii Sztuki Wojennej z zarządzania przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej.
Przez lata związana była z sektorem naukowym. W latach 2006 – 2012 pracowała w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, początkowo jako Zastępca, a następnie Kierownik Ośrodka Systemów Bezpieczeństwa, gdzie opracowywane były nowe technologie dla robotów mobilnych wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.
Decyzję o zmianie branży i kontunuowaniu kariery w rodzącym się w Polsce przemyśle kosmicznym podjęła w 2012 roku, kiedy objęła stanowisko Kierownika ds. Rozwoju w obszarze Aerospace w nowopowstałym polskim oddziale hiszpańskiej Grupy Sener, gdzie wzięła odpowiedzialność za rozwój firmy w Polsce, w obszarze inżynierii kosmicznej.
Z początkiem września 2018 roku dołączyła do zespołu Creotech Instruments S.A., gdzie objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Do jej głównych zadań, obok wsparcia sprzedaży, będzie należało wdrożenie w Creotech najlepszych praktyk zarządczych i dostosowanie struktury organizacyjnej do stale rosnącej skali działalności kosmicznej spółki z Piaseczna.
Prywatnie dr Aleksandra Bukała pasjonuje się żeglarstwem. Posiada patent jachtowego sternika morskiego i stara się przynajmniej raz w roku popłynąć w ciekawy rejs morski lub oceaniczny. Jednak znacznie częściej przemierza żaglówką swoje ukochane Mazury.

Prelekcje