Doktorant ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, ekspert w dziedzinie łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz regulacji
rynku polskiego w tej dziedzinie. Współautor propozycji rozwiązań regulacyjnych i systemowych dla polskiego sektora offshore wind.
Doświadczony w praktyce realizacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

Szczegóły