Urodzony w 1979 r. Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Członek Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury. Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął od obsługi prawnej nieruchomości, pracując w samorządzie wojewódzkim. Z administracją centralną związany od 2007 r., od początku w dziedzinie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych. Od 2010 r. pracuje w komórkach ministra właściwego do spraw transportu, odpowiedzialnych za inwestycje, zarządzanie i finansowanie transportu kolejowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowanie infrastruktury oraz analityki kolejowej.

Prelekcje