Autor lub współautor analiz w zakresie organizacji przewozów kolejowych i ruchu kolejowego w ramach studiów wykonalności budowy i modernizacji linii kolejowych. Członek grup roboczych przy Ministerstwie Infrastruktury dotyczących m.in. transportu intermodalnego oraz rozwoju połączeń kolejami dużych prędkości pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Udział w projektach międzynarodowych dotyczących prac badawczych w transporcie kolejowym.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

13:50

Szczegóły