Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. od zawsze związana z bankowością biznesową i z rozwojem społeczno – gospodarczym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na przestrzeni ponad 30 lat pracy zawodowej w bankowości pracowała na stanowiskach analityka biznesowego i doradcy bankowego, a następnie od roku 2014 jako Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Sprzedaży oraz Dyrektor Rozwoju Regionu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktywnie uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez parki technologiczne w regionie propagując wiedzę z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji oraz potrzebach gospodarczych regionu. Od 2020 roku na czele Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego, gdzie w praktyce wykorzystuje swoja wiedzę i doświadczenie w wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Prelekcje