Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (z wyróżnieniem, ALK 2009). Autor publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach.
Od czerwca 2016 związany z Grupą LOTOS. W latach 2016-2018 jako wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za Pion Ekonomiczno- Finansowy. W maju 2018 roku objął stanowisko prezesa Zarządu.
W latach 2012-2016 pracował w Niemczech we Frankfurcie nad Menem, jako dyrektor w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Group Management Consulting). Nieco wcześniej, w latach 2010-2012 jako menedżer zatrudniony był w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w latach 2004-2010 pracował w McKinsey &Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty w wielu krajach.
Poza Polską przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej Afryki i Turcji. Nadzorował projekty
globalne i koordynował zespoły jednocześnie na kilku kontynentach. Biegle włada językiem angielskim (Matura Międzynarodowa w III LO w Gdyni, praca od wielu lat wyłącznie w tym języku). Dobrze zna język niemiecki (praca w DB AG we Frankfurcie nad
Menem). Zna podstawy języka arabskiego – klasycznego i dialektu marokańskiego (kursy językowe w Arabic Language Institute w Fezie w Maroku oraz w ramach studiów w Al Akhawayn, kilka lat pracy w krajach arabskich.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40