Dr Tomasz Bojar-Fijałkowski pracuje jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim oraz adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest także Przewodniczącym Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ w Gdańsku. W przeszłości kierował spółkami komunalnymi realizującymi m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi i nadzorował takie podmioty. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych wydawanych w Polsce i zagranicą , w tym redaktorem monografii „Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej”, „Gospodarcze prawo środowiska”, „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce”. Jest także profesorem Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, wykładał i wykłada zagadnienia prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, w Sopockiej Szkole Wyższej, Uniwersytecie w Grenadzie, Uniwersytecie Stardins w Rydze oraz University American College w Skopje.

Prelekcje