doktor, socjolog, polityk społeczny, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Główne obszary badawcze to: proces starzenia się ludności i związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne, relacje międzypokoleniowe oraz kwestie związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Autorka recenzowanych artykułów naukowych, uczestnik projektów badawczych i współautorka publikacji naukowych z tego zakresu.

Prelekcje