Jest absolwentem marketingu i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierunku „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na tym samym wydziale. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – specjalność „Studia menedżerskie” oraz studia z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Pracował w spółce „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław oraz w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy. W latach 2007–2011 był prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”. Pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kruszwicy. Przez jedną kadencję był radnym powiatu inowrocławskiego. Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”. Od 2015 r. – Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Żonaty, ma trzech synów. Miłośnik literatury. W wolnych chwilach lubi łowić ryby.

Prelekcje