Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz sektorem ekonomii społecznej. Bierze udział w pracach nad dokumentami strategicznymi i programowymi tj. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej czy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kieruje wdrażaniem wielu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu ekonomii społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prelekcje