Paweł Błażewicz (ur. 1972 r. we Wrocławiu, mieszka w Warszawie), nauczyciel historii, uczył między
innymi w klasach językowych polsko-francuskich w VIII LO im. Bolesława Krzywoustego we
Wrocławiu oraz w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, uczył też historii oraz religii w
gimnazjum przy XIII LO w Szczecinie. Współtworzył sieć zróżnicowanych szkół społecznych o tzw.
metodyce „Sternika”. Obronił doktorat na Uniwersytecie Nawarry, czego owocem była publikacja
książki łączącej historię, teologię, filozofię oraz literaturę klasyczną - „Pogańscy mistrzowie
chrześcijan” (PIW 2017), organizator wolontariatu młodzieżowego na Kresach, publikuje
w „Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej” oraz „W Sieci Historii”, obecnie pełni obowiązki
wicedyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Uprawia turystykę pieszą i rowerową, lubi poezję
śpiewaną i szanty.

Prelekcje