ekspert i analityk Warsaw Enterprise Institute, członek Rady
Dialogu Społecznego. Autor publikacji i raportów z zakresu prawa i
gospodarki.

Prelekcje