Kieruje rozwojem Podstrefy Gliwickiej KSSE. Jest związany z Podstrefą od ponad dwóch dekad, czyli od początku istnienia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). W tym czasie realizował projekty infrastrukturalne i budowlane, a także odpowiadał za obsługę inwestorów. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie poszerzenia lub zmiany granic KSSE. Działanie to zaowocowało włączeniem do Strefy nowych terenów położonych w województwie śląskim i opolskim. Współpracował też m.in. z samorządami terytorialnymi przy projektach tworzenia niezbędnej infrastruktury technicznej, która jest jednym z kluczowych elementów wpływających na decyzję inwestycyjną przedsiębiorcy. Brał także aktywny udział w konsultacjach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin objętych granicami Podstrefy Gliwickiej KSSE. Prezes Bialik jest Gliwiczaninem i absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły