Stowarzyszenie „Szansa dla Nas” w Łężycach - Prezes Zarządu od 17 lat
Członek Rady soleckiej sołectwa Łężyce (gmina Wejherowo)
Członek oraz manager Kola Gospodyń Wiejskich „Łężyckie Białki”
Współorganizator Festiwalu Biegowego Ultra Way

Prelekcje