Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik - w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w Departamencie Prawnym PKO BP. Ponadto pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego. Od maja 2017 r. do kwietnia 2020 r. był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

14:00

Szczegóły
Obejrzyj