Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Swoją karierę zawodową związała między innymi z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, będącym jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, będącym jednostką budżetową Ministerstwa Kultury czy Krajowym Centrum Pracy. Absolwentka ekonomii Politechniki Koszalińskiej.
Od 2010 roku posiada uprawnienia dla głównego księgowego, które nadawane są przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a zostały oparte na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Prelekcje