W sferze zawodowej ukierunkowana na ciągły rozwój i podnoszenie jakości  usług w zakresie świadczeń długoterminowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

14:10