Prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, ekspert ds. Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie ochrony zdrowia, ponadto specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego. Bierze czynny udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych. Autorka wielu publikacji i wykładów na temat problematyki praw podstawowych w systemie ochrony zdrowia.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40